Velkommen til grundejerforeningen.

Når man køber grund/sommerhus i vores forening, vil I blive afkrævet et engangsbeløb på 100kr. til indmeldelse i foreningen. Derefter betales et årligt kontingent pr. grund man ejer . (jvf. vedtægterne §6.). Foreningen består af 89 grunde nogle bebyggede andre står ubebyggede hen.

Kontingentet vil blive opkrævet 'en gang årligt, først i det nye år. Dette vil blive fremsendt på Mail. Derfor er det meget vigtigt, at kassereren får denne.

Nye medlemmer vil få et velkomstbrev, fysisk tilsendt med diverse oplysninger.

Husk også at hvis I sælger grund/sommerhus altid at give kassereren besked, med hensyn til jeres nye adresse, overtagelsetidspunkt,samt navn og adresse på køberen, samt mailadr.og tlfnr.

Alt dette vil gøre det hele meget lettere.

Tak for hjælpen.

Kassereren