Referat fra generalforsamling for 2016 i Grundejerforeningen Gerå Vest

 

 

 1. 1.     Valg af dirigent:         Søren Uhrenholt.

 

Der var følgende bemærkning til indkaldelsen til generalforsamlingen:

 

Peter Lemcke havde indsendt debatoplæg til dagsordenen inden for tidsfristen via Post Danmark, men formanden havde ikke modtaget disse. Formanden havde aftalt med Peter Lemcke via advokat, at forslagene blev taget med under eventuelt som et debatoplæg.

 

 

 1. 2.     Beretning:                  Afgivet og godkendt (se beretningen andet sted på hjemmesiden).

 

Bemærkninger efter beretningen:

 

 • vedr. den nye rørlægning bl.a. antagelse af tilbud samt det planlagte arbejde.

 

 • til den dårlige stemning til generalforsamlingen,

 

 • til manglende spuling af rørene ved grøfterne.

 

 

 1. 3.     Regnskab:                  Godkendt

 

Kassereren oplyste, at der var modtaget regninger på ca. 15.000 kr. vedr. 2015 efter regnskabsafslutning.

 

 1. 4.     Budget for det kommende år:     Vedtaget.

 

Bemærkninger til budget:

 

 • Spørgsmål til vedligeholdelse af vejene i år.

 

 • Spørgsmål til antal medlemmer.

 

 

 1. 5.     Forslag fra bestyrelsen

Se bilag – Kontingentnedsættelse

 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet tilbageføres til 500 kr. fra år 2017.

 

Der var spørgsmål til vedligeholdelsen af grøfter og veje – om der ikke kunne forventes ekstra udgifter hertil.

 

Det var ingen, der ønskede skriftlig afstemning, og der var ingen, der stemte imod forslaget.

 

 1. 6.     Forslag fra medlemmerne

Se bilag

 

 • Forslag til elektronisk udsendelse af indkaldelse til generalforsamling samt mulighed for betaling af kontingent over netbank ved at grundejerforeningens bankkontonr. oplyses.

 

 • Kasseren og Johanne Voetmann arbejder videre med sagen.

 

 1. 7.     Valg til bestyrelsen

 

Michael S Pedersen modtager ikke genvalg

Philip Svendsen modtager ikke genvalg

Bo Simonsen modtager ikke genvalg

Valg af bestyrelsessuppleant

 

Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen:

 

Rene Kærup, Anders Molke, Svend Åge Mikkelsen og Michael Kaas Hansen.

 

Der blev foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat: (hver matrikel havde 1 stemmer)

 

Rene Kærup........................................................................ 14 stemmer

Anders Molke...................................................................... 21 stemmer

Svend Åge Mikkelsen.......................................................... 19 stemmer

Michael Kaas Hansen......................................................... 14 stemmer

 

Da Michael og Rene fik lige mange stemmer, blev der foretaget endnu en skriftlig afstemning, (hver matrikel havde 1 stemme).

 

Resultat blev:

Rene Kærup........................................................................ 12 stemmer

Michael Kaas Hansen......................................................... 20 stemmer

 

Rene Kærup blev valgt som suppleant.

 

 1. 8.     Valg af revisorer

Birgit Simonsen (på valg)

Valg af revisorsuppleant

 

Philip Svendsen.

Suppleant Jens Ole Olesen.

 

 1. 9.     Eventuelt

 

Sommerfesten afholdes 18. juni 2016.

 

Sommerfestudvalget består af:     Birgit Simonsen, Lisbeth Jensen, Johanne Voetmann og Kresten og Hanne Madsen

 

Peter Lemcke havde indsendt forslag til debat. Forslaget blev delt ud.

 

Peter Lemcke fik ordet:

 

Han havde bl.a. lavet en opgørelse over, hvor mange penge der er brugt på vejene inkl. udgifter til oversvømmelsen.

 

Han kom med en masse beskyldninger over for bestyrelsen.

 

Der var ingen opbakning til alle hans postulater fra deltagerne i generalforsamlingen.

 

Der blev foreslået, at de afgående bestyrelsesmedlemmer fik en hånd. Der var stor klapsalve fra deltagerne i generalforsamlingen.

 

Formanden holdt en afskedstale, der har været både gode og dårlige dage.

 

Birgit Simonsen anbefalede at vi bakker den nye bestyrelse op.